Насърчаването на „зелените” нисковъглеродни технологии в индустриите и бита, сред водещите приоритети в страегията за развитие на област Силистра 2013

Насърчаването на „зелените” нисковъглеродни технологии в индустриите и бита, сред водещите приоритети в страегията за развитие на област Силистра 2013

Областният съвет за развитие прие днес (15.02.2011 г.) Междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие (2005-2015 г.). На негова база ще се осъществи и необходимата актуализация на стратегията за развитие на област Силистра.
Съгласно приетата междинна оценка, най-съществен напредък в реализацията а областната стратегия се наблюдава при изпълнението на приоритетна ос 1 – „Изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща гео-стратегическото местоположение на областта, водеща до повишаване на привлекателността за инвестиции и подкрепяща ускореното социално-икономическо развитие на област Силистра” – 65% . Минимален напредък от 15 % е регистриран при Приоритетна ос 2 – „Диверсифицирана и конкурентоспособна икономическа структура на областта”.
Актуалното социално-икономическо състояние на област Силистра, както и направените изводи от междинната оценка дават основание за дефиниране на няколко по-важни препоръки за бъдещата реализация на стратегията до 2013-2015 г., както и за разработване на нов стратегически документ за устойчиво развитие на областта до 2020 г, са категоричните специалистите. Сред приоритетите за развитие на областта за периода до 2020 г. биха могли да бъдат: насърчаването на „зелените” нисковъглеродни технологии в индустриите и бита, модернизиране и развитие на базисната инфраструктура с акцент върху транспортната инфраструктура и диверсифициране на енергийната инфраструктура, развитие на електронното управление, приобщаващ икономически растеж, включващ равнопоставено участие на социалните групи, създаване и развитие на конкурентоспособен регионален туристически пазар.

Радио Мелодия, Силистра

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account