Областният съвет за развитие ще се запознае с междинната оценка за изпълнение на стратегия за развитие на Област Силистра (2005-2015 г.)

Областният съвет за развитие ще се запознае с междинната оценка за изпълнение на стратегия за развитие на Област Силистра (2005-2015 г.)

Областният управител д-р Владимир Янков свиква утре (вторник, 15.02.2011 г.) Областния съвет за развитие. На него ще бъде представена Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра за периода 2005 – 2015 г.

В областния съвет за развитие са включени кметовете на 7-те общини на област Силистра, председателите на общинските съвети, представители на синдикатите, на стопанската камара, на силистренската търговско-промишлена палата, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Асоциацията на индустриалния капитал.

Междинната оценка за реализацията на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2005-2015 г.) е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие от 2008 г. Основните въпроси, които се разглеждат и очакваните резултати от оценката, са насочени към осигуряване на обективна и надеждна информация за:

–                 степента на съответствие на Областната стратегия с актуалните потребности от развитие на определената територия или общност;

–                 степента на постигане на поставените цели и ефективността на изпълнението;

–                 ефикасността на използваните ресурси за реализацията на стратегията;

–                 основните изводи, заключенията и препоръките за актуализация и/или подобряване качеството на изпълнение на стратегията за остатъка от периода на нейното действие или за бъдещ период.

Чрез нея се цели формулиране на адекватни приоритети и специфични цели на политиката за развитие; ориентиране на стратегическите интервенции/ инвестиции; подобряване качеството и ефективността на изпълнение; по-ефикасно разпределение и използване на средствата за развитие и осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account