Повече безработица и по-малки заплати през първото тримесечие на 2017година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2017 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 20.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 3.4%, а в частния сектор има намаление с 0.9%.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 7.2%, или с 1.6 хил. по-малко в сравнение с края на март 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 4.2%, а в частния има намаление с 8.7%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. в област Силистра е 676 лв, за февруари – 688 лв. и за март – 716 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Силистра намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 3.1% и достига 694 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 4.7%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 4.9%, а в частния – с 4.1%.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Силистра е на 26-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 372 лв., Стара Загора – 963 лв. и Варна – 959 лева.

"Силистра Днес"

Create Account



Log In Your Account