Силистра отчете приноса си по проекта ENNEREG

Силистра отчете приноса си по проекта ENNEREG

Община Силистра отчете приноса си по проект ENNEREG за първата година от осъществяването му. Това стана по време на среща на 12-те регионални партньорства на о. Сирос, Гърция от 8 до 10 юни, съобщи Надежда Бобчева, ръководител на дирекция „Икономика” в общинската администрация и един от двамата български експерти, включени в екипа по проекта. Вторият е Валери Георгиев, експ. „Енергийна ефективност” също от община  Силистра.

В рамките на срещата е представен 10-годишния опит на общинската администрация при внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински сгради и използване на възобновяеми енергийни източници. Споделени са трудностите  пред местната власт – основно липсата на средства – при реализирането на годишните програми по енергийна ефективност. Набелязани са бъдещите цели, една от които е обединяване на програмите в дългосрочен План за действие за устойчива енергия.

Община Силистра има подписано споразумение с румънската община Меджидия за общи действия в областта на устойчивата енергия (балансирано внедряване и използване на възобновяеми и конвенционални енергийни източници). През летните месеци в Силистра ще бъде организиран пореден семинар за домоуправители, свързан с подготовката на проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради. По темата ще бъде разработен и наръчник в полза на домсъветите, допълни Надежда Бобчева.

Допълнителна информация: Проектът ENNEREG представя 12 регионални партньорства, ангажирали се да бъдат първите, които да покажат как региони от различни видове и големина могат да бъдат ключовата движеща сила за изпълнение на Европейските цели 20-20-20. Партньори са организации и институции от 12 държави от ЕС – България, Дания, Франция, Германия, Гърция, Литва, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Проектът покрива три основни направления: Първото направление предполага 12-те регионални партньорства да имат координиран подход за определяне на визия и цели, подходящи за местните условия. Очаква се това да доведе да съставянето на Енергийни планове за действие и изпълнението на избрани енергийни проекти във всеки регион. Второто направление е да се насърчат регионите да предадат опита си на други райони, извън създаденото по проекта партньорство. Третото направление е създаването на местни условия за постигане на целите на ЕС по отношение на стратегията 202020.

Проектът стартира на 01 май 2010 и е с продължителност от 3 години. На територията на Община Силистра ще се проведат 3 местни инициативи и ще се отпечатат издания, насочени към устойчивото използване на енергията. Бюджетът, с който разполага Община Силистра е 49 120 евро. Проектът ENNEREG се финансира от Програма „Интелигентна Енергия – Европа” на Европейския съюз, договор IEE/09/250661.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account