44 млн. лв. е прогнозната цена на бъдещата пречиствателна станция на Силистра

44 млн. лв. е прогнозната цена на бъдещата пречиствателна станция на Силистра

Снимка: Община Силистра
Снимка: Община Силистра

С одобрени проекти за 16 километра от ВиК-инфраструктурата на Силистра и с предварителни проучвания и анализи за пречиствателна станция за отпадъчни води приключи вторият “воден проект” на общината.

Проектът “Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в Силистра” се реализира е по Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалент и в населени места с под 2000 еквивалент, попадащи в градски агломерационни ареали”, по процедура за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Стойността му е  451 779 лв., като 361 423 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд и 90 355 лв. е съфинансиране от държавния бюджет.

На заключителна пресконференция миналата седмица заместник-кметът по устройство на територията инж. Веселин Андреев обяви резултатите.
Изготвени и одобрени са технически и работни проекти за общо 5367 м разширение на канализацията по 4 улици в Силистра: “Харалампи Джамджиев”, “Архимандрит Панарет”, Велико Търново” и “Седми септември”.
Проектирана е и реконструкцията на 10 831 м довеждащи и магистрални водопроводи.

При прединвестиционните поручвания и анализи за градска пречиствателна станция стана ясно, че в Силистра няма подходяща площадка до река Дунав, която да е на санитарно отстояние от жилищен район.
Така се стигна до решението за обща пречиствателна станция за отпадъчни води на град Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, преди заустването им в река Дунав, съобщават от община Силистра.

За целта за Силистра е проектирана довеждаща канализация от 8.2 км с две помпени станции и тласкател. Трасето тръгва от района на Самолета, минава през част от Дунавския парк, през промишлената зона на града и достига до канална помпена станция “Айдемир”, обясни Иван Иванов, управител на софийската фирма “ВиК-проект”, която е изпълнител на обществената поръчка.
Там са заделени 40 дка общинска земя за площадка на пречиствателната станция.

В рамките на проекта е направено остойностяване на разходите за строителство.
Очаква се те да достигнат 44 млн. лв. Финансирането ще бъде обезпечено от Кохезионния фонд, от държавния бюджет и 3.15% от общината.
Предстои общината и ВиК-операторът в Силистра да се споразумеят част от разходите за вътрешната канализационна мрежа да бъдат включени в бизнес плана на дружеството.

Изчислените разходи обаче са условни заради постоянните промени, отбеляза Веселин Андреев. Той се надява до месец май да бъде готов идейният проект за общата пречиствателна станция на Силистра, Айдемир и Калипетрово и да бъде внесен за одобрение в МОСВ.

Следват процедури за допроектиране на съоръжението и за избор на строителни фирми.
Това е реалистично да стане до края на 2011 година. Самото изграждане е възможно да завърши за 2 години, прогнозира зам.-кметът на община Силистра Веселин Андреев.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account