Стартира процедура за подбор на членове за Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът на децата е разработил пакет от документи, които описват подробно процедурата по подбора на членове, както и ангажиментите на общините.
Кандидатстването е в срок до 24.05.2017 г. чрез подаване на Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо в отдел «Образование и младежки дейности».

"Силистра Днес"

Related Posts

Опит за саморазправа

Коментарите са изключени за Опит за саморазправа

leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create AccountLog In Your Account