“Спорт за толерантност” – турнир по народна топка

С турнир по народна топка в град Силистра ще бъде отбелязан Международният ден на толерантността. Събитието се организира от Община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Силистра. Турнирът ще се проведе в навечерието на празника на 15
Complete Reading

01.11., 10.30 ч., Паметника на Сава ДоброплодниПоднасяне на цветя на паметника на Сава Доброплодни от ученици на Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров“ 01.11., 8.00 – 17.45 ч., Регионална библиотека „Партений Павлович” и Филиал„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти вРегионална библиотека „Партений Павлович”, екскурзии в Библиотеката и библиотечно-библиографски знания за потребителите
Complete Reading

Община Силистра, в качеството на конкретен бенефициент по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансирана от Европейския социален фонд, ОБЯВЯВА, че от 14.10.2019 година започва приема на документи от кандидати
Complete Reading

Велислав Христов е роден на 19 май 1985 г. в гр. Силистра. Завършил е магистратура по специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Адвокат. Един от учредителите и заместник-председател на „Възраждане“. Водач на листата за общински съветници на „Възраждане“ в община Силистра. Защо си причинявате това?          Наистина не смятам, че си
Complete Reading

Община Силистра активно популяризира културно- историческото наследствоОбщина Силистра участва в Дванадесети черноморски туристически форум в гр. ВарнаНа щанда общината представя културно- историческото наследство на Силистра- биосферен парк “Сребърна”, архитектурно- археологически резерват “Дръстър- Доросторум- Силистра” , местата за поклоннически туризъм, фестивали и събития.При посещението си в Силистра, в края на м. септември, по време на изнесения
Complete Reading

Първият национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „ Дунавски звезди ” ще се проведе в Силистра от 09.09.2019г.- 11.09.2019г. Организатори на конкурса са Община Силистрa и SENSEMUSIC – младият и талантлив наш съгражданин и поп изпълнител Йордан Марков.Всички желаещи да участват могат да се запознаят с регламента и да подадат заявка за участие в
Complete Reading

Две речни гари ще бъдат изградени на брега на река Дунав в Кълъраш и Силистра и ще бъдат закупени две пътнически корабчета, чрез реализацията на трансграничен проект, финансиран с евросредства Нов проект, финансиран с европейски средства ще подобри плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра, чрез осигуряване на определени условия за безопасност
Complete Reading

Общинските съветници одобриха разходите необходими по реализацията на проект с екологична насоченост между Община Наводари и Община Силистра с проектно предложение ,,Silistra Eco friendly Viable Electrical Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, с проектен код ROBG – 432 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020. Община Наводари е Водещ
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account