Силистра и Кълъраш ще бъдат свързани с речни гари

Две речни гари ще бъдат изградени на брега на река Дунав в Кълъраш и Силистра и ще бъдат закупени две пътнически корабчета, чрез реализацията на трансграничен проект, финансиран с евросредства Нов проект, финансиран с европейски средства ще подобри плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра, чрез осигуряване на определени условия за безопасност
Complete Reading

Общинските съветници одобриха разходите необходими по реализацията на проект с екологична насоченост между Община Наводари и Община Силистра с проектно предложение ,,Silistra Eco friendly Viable Electrical Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, с проектен код ROBG – 432 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020. Община Наводари е Водещ
Complete Reading

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” в град Силистра. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Пресконференцията ще се състои на 24 септември (понеделник) от 11.00 часа в
Complete Reading

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления по мярка 112 за млади фермери на програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ от 20 август до 11 септември 2012, обявиха от земеделското министерство. Общият финансов ресурс за периода е 40 млн. евро. Средствата бяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката  поради големия интерес от
Complete Reading

Интересни и иновативни акции за събуждане на интереса към четенето ще бъдат реализирани в началото на м. юни в Силистра по проект „Четенето – Възможно!”. Проектът се реализира от Неформална група „Диоген” и има за цел да насочи вниманието на обществеността към проблема за грамотността и понижения читателски интерес сред все по-голяма част от населението.
Complete Reading

На 16 май (сряда) министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще представи в Силистра проекта „Енергийно обновяване на българските домове”. Презентацията ще се състои в 12:00 ч. в хотел „Данубе”. Участие ще вземат също  ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ. Проект
Complete Reading

Заместник-кметът по хуманитарни дейности в община Силистра Денка Михайлова подписа от името на кмета д-р Юлиян Найденов партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане по проект „И аз имам семейство“. Финансирането е осигурено от Европейския социален фонд и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Силистра е сред общо 82 общини в страната,
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account