Административният съд отмени решението на Общински съвет за изменения в правилника за дейността на Омбудсмана

Административният съд отмени решението на Общински съвет за изменения в правилника за дейността на Омбудсмана

Снимка: Интернет
Снимка: Интернет

Административният съд в Силистра отмени измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (обществения посредник) на община Силистра, приети от местния общински съвет с решение №1448 от 25.11.2010 г.

Мотивът на Административния съд е, че промените в Правилника противоречат както на Закона за местното самоуправление и местната администрация, така и на административно-производствените правила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Делото бе заведено по жалба на областния управител д-р Владимир Янков, който изрази притесненията си, че с тези изменения се заобикаля и се нарушава закона.

Припомням:

С прието на 25.11.2010 г., решение от общинския, в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (обществения посредник) на община Силистра, се уреждат следните промени:

„Допълва  и променя чл. 11. В изречение първо заменя думата „явно” с думата „тайно”. Добавя изречение второ: В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, непосредствено се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, получил гласовете на ½ от общия брой общински съветници. В случай, че и при повторното гласуване не бъде избран нито един от кандидатите, с решението се прекратява конкурсната процедура и се насрочва нова, която да се проведе не по-късно от два месеца от влизането в сила на решението.

Изменя чл. 14 като премахва изречение второ и на негово место допълва ново: Общественият посредник се освобождава от длъжност при изтичане на срока, за който е избран. До встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник, длъжността се изпълнява временно от сътрудника му.

Допълва чл. 19, ал. 2, изр. 2/ново/ До встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник, длъжността се изпълнява временно от сътрудника му.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account