В ОБЛАСТ СИЛИСТРА СЕ ВЪВЕЖДАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПОЯВАТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО „АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“

Превантивни мерки за недопускане появата на заболяването  „Африканска чума по свинете“ на територията на България, разпореди със своя заповед днес (08.08.2012 г.) областният управител Николай Димов. Мерките бяха обсъдени на заседание на Областния съвет по епидемии и епизоотии, свикан спешно по препоръка на Българската агенция по безопасност на храните, заради установено огнище на болестта в Република Украйна.
Председател на Областния съвет по епидемии и епизоотии е областният управител Николай Димов, а негови членове са представители на здравни институции и инспекции, на ОД на МВР, на Гранично полицейско управление-Силистра, РИО на МОН, на държавните горски стопанства в Силистра и Тутракан и на Държавно ловно стопанство „Каракуз“, на дирекция „Земеделие“, на РИОСВ-Русе, на ловно-рибарски дружества и др.
В доклада си пред членовете на Съвета, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Силистра д-р Георги Петров посочи, че Световната здравна организация е информирана за огнището на 2 август. Съобщено е за 5 заболели прасета, отглеждани в обект тип “заден двор“ в района на Запорожието. Болните и контактни животни са били унищожени.
Д-р Петров обърна внимание на факта, че вирусът на „Африканската чума по свинете е устойчив за животните, но не представлява опасност за човешкото здраве. Той уточни, че огнището на заболяването в Украйна поражда притеснения поради възможността от бързо разпространение, дължаща се устойчивостта на вируса в животните и тяхното месо. По думите му, това разпространение може да стане посредством движение на свине, животински продукти или превозни средства. Заразяването става по няколко начина: чрез пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар; при консумация на заразено месо и продукти и кухненски отпадъци, съдържащи такова; чрез кърлежи или чрез семенната течност на свинете.
На база представения доклад и оценка на обстановката, областният управител Николай Димов разпореди в област Силистра да бъдат въведени следните ограничителни и профилактични мерки:
1. Засилен контрол върху личния багаж на пътниците, идващи от трети страни, в които е констатирано заболяването „Африканска чума по свинете“ (АЧС) за наличие на суровини и храни от животински произход, непретьрпели термична преработка и прилагане на мерките по чл. 206 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. Да се извършат проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в населените места. При констатиране на подобни места, същите да се локализират, оградят и ликвидират, както и да не се допускат животни и хора до тях;
3. Засилен контрол при транспортирането на животни;
4. Засилен контрол на фериботите по р. Дунав;
5. Инспекторите на Областна дирекция по безопасност на храните-Силистра (ОДКХ)  да информират лицата, отглеждащи свине, за клиниката на заболяването „Африканска чума по свинете“ и спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти и за задължението им – при съмнение за заболяване – незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар;

6. Общинските ветеринарни лекари да организират извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност във всички свиневъдни обекти
7. Инспекторите от отделите “Здравеопазване към животните” и “Контрол на храните” на Областна дирекция по контрол на храните-Силистра да организират осъществяване на стриктен контрол за спазване на забраните по чл. 139. ал.1. т. 4. 5 и 7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които касаят:
•    отглеждане на свине на депа за отпадъци
•    изхранване на свине с отпадъци от депа за отпадъци
•    изхранване на свине с кухненски отпадъци
8. Актуализиране на всички свиневъдни животновъдни обекти от  регистрираните ветеринарни лекари

Мерките ще бъдат валидни до отпадане на опасността от разпространение на болестта. Отмяната им ще стане по преценка на Световната здравна организация.

По данни на Областната дирекция за безопасност на храните, на територията на област Силистра, към настоящия момент, има общо 807 свиневъдни обекти, в които се отглеждат 12 102 свине. От тях – промишлените ферми са 3, с отглеждани в тях 9420 свине, една фамилна ферма, с 34 свине, в която са въведени мерки за биосигурност и е с разрешение за търговия, 12 фамилни ферми ( с общо отглеждани148 свине), които са без разрешение за търговия и 807 обекта от типа „заден двор“, в които се отглеждат 1 227 свине. Във  всички тях, от началото на годината до сега, са извършени общо 1293 проверки.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account