Д-р Владимир Янков сформира комисия за работа с предложения и сигнали на граждани в Силистра

Д-р Владимир Янков сформира комисия за работа с предложения и сигнали на граждани в Силистра

Областният управител д-р Владимир Янков сформира, със своя заповед, Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, представляващи обществени услуги на територията на област Силистра.

Заповедта на областния управител е в изпълнение на постановление № 111 от 26.04.2011 г. на Министерския съвет, с което са утвърдени промени в Устройствения правилник на областните администрации.

Председател на комисията е зам. областният управител Тодора Цонева. В състава й са включени експерти от областната администрация.

Една от основните задачи на Комисията е да се информира за предприетите действия и за решението по съответното предложение или сигнал. Дейността на комисията се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, като:

1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;

4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;

5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.“

Промяната в Устройствения правилник на областните администрации има за цел да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на администрацията и е ориентирана към защита на интересите на гражданите и бизнеса.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account