Областният план за защита при бедствия на Област Силистра беше одобрен

Областният план за защита при бедствия обсъдиха днес (19.06.2012 г.), на съвместно заседание в областната администрация, Областният щаб  по бедствия и аварии, Областният съвет за сигурност и кметовете на общини.

Участие в заседанието, водено от областния управител Николай Димов, в качеството му на ръководител на Щаба по бедствия и аварии и на Областния съвет за сигурност, взеха зам. областните управител Тодора Цонева и Алтимир Адамов, представители на структури и ведомства, които имат конкретни ангажименти при овладяване на бедствени ситуации, защита и подпомагане на населението, представители на здравни и доброволчески организации от област Силистра и др.

През м. декември миналата година, със заповед на Областния управител, бе сформирана обща работна група, която състави Областния план за защита. „Въпреки, че в Закона за защита при бедствия не е предвидено работната група да заседава и да приема този план, считам за необходимо това да се случи, защото всички ние имаме определени задължения и функции при евентуално бедствие – независимо дали на територията на една община или в областта. Затова държа всяка институция да изкаже становището си, за да се постигне максимална ефективност при една реална ситуация“,  обясни разширения обхват на заседанието Николай Димов.

Планът е обвързан с общинските планове за защита при бедствия и представлява неразделна част от Националния план за защита при бедствия. Той координира и кореспондира с плановете на всички ведомства и организации в област Силистра, задължени по Закона за защита при бедствия, да изготвят такива планове.

Областният план е разработен в трите задължителни, според Закона за защита при бедствия, части – План за защита при земетресение, План за защита наводнение и План за защита при ядрена и радиационна авария, информира областният управител Николай Димов, но направи важното уточнение, че съобразявайки се със спецификата на района, са предвидени и разработени и още 4 плана – за защита при аварии с отровни химически вещества, за защита при пожари (полски, горски и битови), за защита при замърсяване на река Дунав от нефтени разливи и план за защита при снегонавявания и обледявания.

В своята цялост, Областният план урежда взаимодействието между частите на единната спасителна система, като осигурява възможност за поетапно привличане на сили и средства, в съответствие с развитието на бедствието. С неговото разработване се цели и: да бъде постигнато надеждно управление на администрацията и стопанската дейност в условията на криза или бедствие; да бъдат правени прогнози и анализ на евентуални бедствия, възможните последици от тях и готовността за действие при екстремални условия; населението да има възможност за подготовка за адекватно поведение и действие при бедствия; да бъдат планирани средства и ресурси за ликвидиране на последиците от бедствия.

Сред основните задачи, поставени в Областния план за защита при бедствия са: извършването на анализ и оценка на риска от бедствия; определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия; набелязване на мерките за защита на населението и определяне и разпределение на необходимите, при конкретна ситуация, средства; редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на  единната спасителна система и населението, при опасност или възникване на бедствия; предоставянето и обменът на информация; определянето на времето за готовност за реагиране на територията на област Силистра.

Становището на участниците в заседанието бе, че Областният план за защита при бедствия на област Силистра отговаря на законовите изисквания и е съобразен с местната специфика и рискове. Той ще бъде изпратен за съгласуване и на министъра на Вътрешните работи Цветан Цветанов, след което предстои утвърждаването му – със заповед на Областния управител.

Планът е достъпен на интернет страницата на Областна администрация-Силистра – www.ss.government.bg, в секция „Други“.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account