Обучение за “Библиотекар” ще се проведе в силистренската библиотека

Регионална библиотека „Партений Павлович” стартира професионално обучение за придобиване на трета степен професионална квалификация „Библиотекар” в специалност „Библиотекознание”. На 18 юли 2017 г. ще стартира едногодишно обучение на дванадесет служители от читалищни библиотеки на област Силистра в Силистренската библиотека. Общият брой учебни часове са 960, включващи теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа в Регионална библиотека „Партений Павлович”. Практическите занятия ще се провеждат отексперти на Силистренската библиотека. Обучението завършва с Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 39, т. 2 от Закона за обществените библиотеки.

Фондация „Глобални библиотеки – България” предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси.

Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Очакваме на откриването да присъстват инж. Георги Петров, председател на АСЧ и представители на Българска библиотечно – информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки – България” .

"Силистра Днес"

Create AccountLog In Your Account