По 16,80 лева месечно дължат безработните за здраве

По 16.80 лева за здравни вноски дължат месечно хората, които сами внасят задължителните си осигуровки за здраве. Това са трайно безработните, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Срокът за внасяне на тези вноски е до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например, здравната вноска за месец май 2012 г. трябва да се внесе най-късно до 10 юни 2012 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат в приходната агенция декларация – образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 юни трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец юли трябва да подадете декларация – образец 7. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. С електронния калкулатор на сайта могат автоматично да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега. За да изчислят своите задължения за здравно осигуряване, клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си, както и основанието, на което се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводител и т. н.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account