Декларираме заемите си пред НАП !

И през 2017 г., физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2016 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си заеми  или взетите суми от фирми за отпускане на бързи кредити, отпуснати  по смисъла на Закона кредитните институции. Декларират се само заемите, получени от близки, роднини, съпрузи, приятели и фирми, за които кредитирането не е основна дейност.

Гражданите трябва да попълнят подоходна декларация в случай, че през 2016 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2016 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2011 г. до 2016 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП гражданите трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива. В декларацията за годишните доходи се посочват предоставените заеми през 2016 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

За получените или предоставените парични заеми се попълва отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.

Лицата следва да подадат декларациите си до 2 май 2017г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирани суми.

Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП – www.nap.bg.

Повече информация, както и помощ при попълване на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат и на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

"Силистра Днес"

Create AccountLog In Your Account