Самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителна декларация до 2 май

Самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителна декларация до 2 май

30 април е законовият срок, в който самоосигуряващите се лица трябва да подадат в Националната агенция за приходите годишната си декларация образец № 6. Тъй като тази година 30 април е неработен ден (събота), срокът е следващият първи работен ден 02 май 2011 г.

В декларацията трябва да бъдат описани авансово направените осигурителни вноски за 2010 г., както и  действително дължимите за миналата година  осигуровки на лицата, които сами се осигуряват. Задълженията са към  фондовете на Държавното обществено осигуряване – „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”,  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване /за лицата, родени след 31.12.1959 г./ и за здравното осигуряване.

Същият е срокът и за подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимата окончателна осигурителна вноска за минали години, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Декларира се разликата между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (декларират се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.)

При попълването на Декларация № 6 се вписва месец „13″, ЕГН на самоосигуряващото се лице и годината, за която са направени вноски  – 2010 г.

Вече подадената, но сгрешена декларация може да бъде коригирана в срока за подаване – 02 май.

Според Кодекса за социално осигуряване на самоосигуряване подлежат лицата, които упражняват свободна професия, занаятчийска дейност, едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, членовете на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за предходната година е 420 лева, а максималният е 2000 лева. Изключение правят земеделските производители, за които минималният осигурителен доход е 240 лв.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account