Ученически конкурс “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – 2017 ще се организира в Силистра

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА,

С ТЕМИ ЗА 2017 ГОДИНА:

ЗА РИСУНКА:
“ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

ЗА ЕСЕ И РАЗКАЗ:
“МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ”

І. Цел на конкурса е:

 • Целта на конкурса е да представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение.
 • Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
 • Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
 • Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
 • Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение;
 • Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА С ТЕМА: “ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

 • Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3 или А4 ;
 • Използваните материали са без ограничение;
 • На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
  • трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
  • заглавие на рисунката;
  • име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
  • всяка рисунка да е придруженас текст, който да съдържа кратко
   описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.

Възрастови групи:

 • Първа група – от І – ІV клас;
 • Втора група – V – VІІ клас;

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ: “МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ “

 • Участието с есе или разказ е индивидуално;
 • Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси
 • Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
 • Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Критерии за оценяване:

 • Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
 • Езикова и стилистична култура;
 • Завършеност на тезата.

Възрастова групаот VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 20 април /четвъртък/ включително 2017 г.

Мястото и часът за отчитане на конкурса ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра

ул. Симеон Велики №33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса “Дъга на толерантността”
Телефони за информация: 086/816 258,
nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!
НЕКА МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ ДА БЪДЕ ВДЪХНОВЕНИЕ!
ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ!

"Силистра Днес"

Related Posts

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account