И Община Силистра също е партньор по проект “И аз имам семейство”

И Община Силистра също е партньор по проект “И аз имам семейство”

Заместник-кметът по хуманитарни дейности в община Силистра Денка Михайлова подписа от името на кмета д-р Юлиян Найденов партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане по проект „И аз имам семейство“. Финансирането е осигурено от Европейския социален фонд и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Силистра е сред общо 82 общини в страната, одобрени за партньорство по проекта на агенцията.

Проектът „И аз имам семейство” е в изпълнение на стратегията на правителството „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Насочен е към развитие на приемната грижа. Една от специфичните му цели е децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво. Стремежът е да бъде създаден инструмент за превенция на настаняването на деца в специализирана институция, както и да се осигури алтернативна грижа на институционалната.  Приоритет при реализацията на проекта е помощта за бебета и деца до 3 години, настанени в специализирани институции, и децата с увреждания.

Дейностите по проекта ще продължат до 31 октомври 2013 г. През този период община Силистра трябва да създаде организация за ефективно управление и успешно реализиране на проекта. Като партньор по проекта общината ще извърши набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни семейства. Ще сключва договори с доброволните, професионалните и заместващи приемни семейства и реално ще предоставя социалната услуга. Доставчикът на услугата ще бъде работодател на приемните родители и съвместно с експерти от отделите „Закрила на детето” ще определя и предоставя  месечен  бюджет за отглеждане на детето, настанено в приемното семейство.

По този начин услугата изцяло ще се децентрализира. Това от своя страна ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при планирането и предоставянето на социалните услуги на местно ниво, както и за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции, управлявани от съответната община.

"Силистра Днес"

Related Posts

Множество пожари са били загасени през изминалия уикенд

Коментарите са изключени за Множество пожари са били загасени през изминалия уикенд

“Спаси живот! Намали скоростта!”

Коментарите са изключени за “Спаси живот! Намали скоростта!”

“Ало” измамници в действие , жертвата – 80 годишна жена

Коментарите са изключени за “Ало” измамници в действие , жертвата – 80 годишна жена

leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create AccountLog In Your Account