Ученически конкурс “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – 2017 ще се организира в Силистра

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА,

С ТЕМИ ЗА 2017 ГОДИНА:

ЗА РИСУНКА:
“ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

ЗА ЕСЕ И РАЗКАЗ:
“МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ”

І. Цел на конкурса е:

 • Целта на конкурса е да представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение.
 • Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
 • Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
 • Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
 • Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение;
 • Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА С ТЕМА: “ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

 • Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3 или А4 ;
 • Използваните материали са без ограничение;
 • На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
  • трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
  • заглавие на рисунката;
  • име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
  • всяка рисунка да е придруженас текст, който да съдържа кратко
   описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.

Възрастови групи:

 • Първа група – от І – ІV клас;
 • Втора група – V – VІІ клас;

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ: “МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ “

 • Участието с есе или разказ е индивидуално;
 • Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси
 • Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
 • Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Критерии за оценяване:

 • Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
 • Езикова и стилистична култура;
 • Завършеност на тезата.

Възрастова групаот VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 20 април /четвъртък/ включително 2017 г.

Мястото и часът за отчитане на конкурса ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра

ул. Симеон Велики №33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса “Дъга на толерантността”
Телефони за информация: 086/816 258,
nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!
НЕКА МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ ДА БЪДЕ ВДЪХНОВЕНИЕ!
ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ!

"Силистра Днес"

Related Posts

Пожари край село Средище и край село Яребица

Коментарите са изключени за Пожари край село Средище и край село Яребица

Мъж загина след загуба на контрол над мотопеда си

Коментарите са изключени за Мъж загина след загуба на контрол над мотопеда си

Кражба от търговски обект

Коментарите са изключени за Кражба от търговски обект

Две ПТП-та се случиха в Европейския ден без жертви на пътя

Коментарите са изключени за Две ПТП-та се случиха в Европейския ден без жертви на пътя

leave a comment

Create AccountLog In Your Account