Д-р Владимир Янков върна 2 незаконосъобразни решения на Общински съвет – с.Ситово

Д-р Владимир Янков върна 2 незаконосъобразни решения на Общински съвет – с.Ситово

Владимир Янков

При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител  д-р  Владимир Янков връща, за ново разглеждане, 2 решения на Общински съвет-Ситово, от заседанието му на 14.02.2011 г.

Решенията касаят актуализацията на бюджета на Община Ситово към четвъртото тримесечие на 2010г. и даване съгласие за ползване на временни безлихвени заеми във връзка с разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди получаване на междинните и окончателни плащания от общината чрез  ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община Ситово средства.

Конкретните решения и основанията за връщането им

Решение № 11, т.2, относно актуализацията на бюджета на Община Ситово към четвъртото тримесечие на 2010г.

Мотиви на областния управител: Бюджетната година съвпада с календарната година и е с продължителност от първи януари до тридесет и първи декември на текущата година.Актуализацията на бюджета на Община Ситово се прави в нарушение на чл.18 от ЗОБ, който гласи: Общинският бюджет се изменя през текущата година по начина, по който е бил приет. Общински съвет Ситово приема решение за актуализация на бюджета към четвъртото тримесечие на 2010г., след като е изтекла 2010г.

Решение № 12, т.ХХ, относно даване съгласие за ползване на временни безлихвени заеми във връзка с разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди получаване на междинните и окончателни плащания от общината чрез ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община Ситово средства.

Мотиви на областния управител: Нарушени са разпоредбите на чл. 50 от Закона за устройството на държавния бюджет, като не е спазен определеният ред от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка (БНБ) за използването и отчитането на чужди средства. Със заемообразното полване на средствата не са спазени изискванията на т. 3.3 от Указания № ГУБ-09 от 09.04.1998 г. (№ 100-022300 от 08.04.1998 г.) на МФ и БНБ за използането на  набирателната сметка за временно съхраняване при определени условия на парични средства от други лица. Общински съвет Ситово незаконосъобразно се е разпоредил с чужди парични средства. Набирателната сметка не е нито бюджетна, нито извънбюджетна. Предназначена е за съхранение на чужди парични средства. Съхранението като понятие изключва възможността за разпореждане с наличните в набирателната сметка средства. Общински съвет – Ситово не е собственик на тези средства и не може да се разпорежда с тях.

"Силистра Днес"

Related Posts

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account