Започна изпълнението на проект за модернизиране на инфраструктурата на дирекциите „Бюро по труда” в Силистра

Започна изпълнението на проект за модернизиране на инфраструктурата на дирекциите „Бюро по труда” в Силистра

Снимка: Интернет

От април т.г. стартира изпълнението на проект за модернизиране на инфраструктурата на дирекциите „Бюро по труда” в Русе, Силистра и Попово, които са на територията на дирекция “Регионална служба по заетостта” – Русе. Той е част от общ проект на Агенцията по заетостта по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Целта на проекта е да се осигури необходимата материална среда за ефективно действие на системата по заетостта. Това включва модернизиране на бюрата по труда, което да подобри качеството и ефективността на обслужването на техните клиенти – въвеждане на принципа “на едно гише”, изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно положение, повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на разходите за издръжка, подобряване на условията на труд на служителите. По този начин ще се осигури подходяща социална инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.
Изпълнението на проекта за трите Дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ е с очаквана продължителност от 10 месеца. Строително-ремонтните дейности започват след процедурата по избор на изпълнители, които са конкретизирани в проекта.
Какви са очакваните резултати от изпълнението на проекта?
От тях ще се ползват както служителите от ДБТ-Русе, Силистра и Попово, така и клиентите на трите дирекции – търсещи работа лица, работодатели и социални партньори. Защото ще се:
• модернизира работната среда и осигурят безопасни условия на труд на служителите на ДБТ;
• подобри енергийната ефективност – икономия на енергия през отоплителния сезон;
• повиши институционалния капацитет на служителите (по отношение оказване на услуги на търсещите работа лица), работещи в съвременна, отговаряща на изискванията на ЕС администрация;
• подобри качеството на услугите, предлагани от ДБТ;
• повиши удовлетвореността на клиентите и всички участници на местния трудов пазар;
• предлагат по-качествени услуги по отношение на мотивацията за започване на работа за лицата, самоопределили като роми
• подобри достъпът до обслужване за лицата с увреждания;
• създадат условия за поддържане на ефективни партньорства.
На практика ще се повиши икономическата конкурентоспособност на регионите, обслужвани от тези ДБТ, икономически просперитет чрез увеличаване на заетостта и намаляване на социалната изолация и бедност.
Това стана ясно днес от провелата се пресконференция, в хода на която презентацията на проекта направи директорът на дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе Драгомир Николов.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account