Отличиха най-добрите учители в Силистра за годината | Новини от Силистра

Отличиха най-добрите учители в Силистра за годината | Новини от Силистра

I. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка са номинирани 12 учителки. Носител на специалната награда е Иванка Костадинова Данкова – детска учителка в ЦДГ «Иглика», гр. Силистра;

И..8 са постъпилите предложения за номинация сред учителите в началния етап на основното образование. Носител на специалната награда е Кина Митева Некова – начална учителка в ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра;

III. 11 са предложените учители за постижения в педагогическата практика в културно-образователни области „Български език и Чужди езици”. Носител на специалната награда е Анета Христова Атанасова – учителка по английски език в ЕГ «Пейо Яворов», гр. Силистра;

IV. 6 са предложенията за постижения в педагогическата практика в културно-образователна облает „Математика, информатика и информационни технологии”. Носител на специалната награда е Христина Анастасова Иванова – ръководител на компютърен кабинет в ОУ «Иван Вазов», гр. Силистра;

V.    За постижения в педагогическата практика в културно- образователна облает „Обществени науки и гражданско
образование”
са номинирани 9 учители. Носител на специалната награда е Тодор Николаев Тодоров – учител по история и цивилизация в ПМГ «Св.Климент Охридски», гр. Силистра;

VI. 5 са предложенията за постижения в педагогическата практика в културно-образователна облает „Природни науки и екология”. Носител на специалната награда е Иванка Христова  Йонкова – учителка по физика и астрономия в ПГМТ « Владимир Комаров», гр. Силистра;

VII. За постижения в педагогическата практика в културно-образователни области „Изкуства, Бит и технологии и Физическа култура и спорт” са номинирани 6 учители. Носител на специалната награда е Димитър Козманов Маринов – учител по физическа култура и спорт в СОУ «Никола Вапцаров», гр. Силистра;

VIII. За постижения в професионалното образование и обучение са предложени 8 учители. Носител на специалната награда е Диана Тодорова Илиева – учител по професионална подготовка в ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. Силистра;

IX.    Носителят на специалната награда за най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка за 2011 година е Тодорка Стефанова Обретенова – Директор на ОДЗ «Мир», с. Айдемир;

X.  Носителят на специалната награда за най-успешен училишен мениджмънт    за 2011  година е Дочка Георгиева Милушева – Директор на ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. Силистра.

"Силистра Днес"

comments
  • Кина Митева Некова ми бе класна от 1 до 2 клас във Вапцаров ! Много добра учителка !!

  • leave a comment

    Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

    Create Account    Log In Your Account