Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Това гласят последните промени в Закона за счетоводството, публикувани в Държавен вестник, бр.34 от 29. 04. 2011 г. За публикуването на отчетите от останалите еднолични търговци срокът изтича утре – 31 май.
С промените в счетоводния закон за различните търговци се определят и различни срокове за публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Така за тези от тях, които са пререгистрирани преди 2011 г. важат следните срокове:
До 31 май 2011 г. – едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. подлежат на задължителен независим финансов одит;
До 30 юни 2011 г. – дружества с ограничена отговорност;
До 31 юли 2011 г. – всички други търговци по смисъла на Търговския закон.
Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за годините от 2007 г. до 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани през 2011 г., са:
До 30 юни 2011 г. – търговците, които са пререгистрирани от 1 януари до 31 май на 2011 г.
В тримесечен срок от датата на пререгистрацията – търговците, които са пререгистрирани от 1 юни до 31 декември 2011 г.
По отношение на едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., те трябва да публикуват тези годишни финансови отчети от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

"Силистра Днес"

Related Posts

2 тона фураж горя в град Алфатар

Коментарите са изключени за 2 тона фураж горя в град Алфатар

Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Коментарите са изключени за Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

“Огнени” бяха почивните дни – общо 14 пожара на територията на област Силистра

Коментарите са изключени за “Огнени” бяха почивните дни – общо 14 пожара на територията на област Силистра

Заловиха мъжа , които използва коте за дресировка на кучето си

Коментарите са изключени за Заловиха мъжа , които използва коте за дресировка на кучето си

leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create AccountLog In Your Account