Обсъдиха и приеха новия бюджет на Община Силистра

Общинските съветници днес, 25 януари 2018г., на своето редовно заседание приеха Бюджета на Община Силистра, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. Милен Пенчев- председател на Комисията “Бюджет и финанси” направи обстоен анализ на макрорамката на приходно-разходната част и на приоритетите заложени
Complete Reading

Бюджетът на община Силистра  към 30.06.2012г. е в размер на  29 223 159 лв., при първоначален план 28 580 646 лв. Общо приходите в бюджета на Община Силистра с държавен характер по отчет към 30.06.2012 г. са в размер на        7 489 048 лв., което представлява 47.33 %. Изпълнението на местните приходи  към 30.06.2012г. е
Complete Reading

Преди около час приключи публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2010 и проекта за Бюджет 2011 за община Силистра. Събранието се проведе в салона на община Силистра и предизвика сериозен интерес. Срещата започна с кратък финансов анализ за изминалата 2010 година.  Изпълнението на приходите за 2010 година е в следното процентно съотношение- приходи с местен
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account