Областният управител върна за ново разглеждане решение на Общински съвет – Тутракан

При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна – за ново разглеждане – едно решение на Общински съвет-Тутракан, от заседанието му на 22.05.2012 г. Решението касае правата по трудови правоотношения на председателя на общински съвет Тутракан.

Според решение № 149 на Общински съвет-Тутракан, „Председателят на Общинския съвет получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и платен годишен отпуск в размер, равен на кмета на Община Тутракан, считано от 1.05.2012 г.“

При връщането на решението за ново разглеждане, Областният управител се базира на две основания:

Първото основание е установената липса на кворум. В гласуването на Решението са участвали 13 общински съветници, като 4 са гласували „За“, 9 – „Въздържали се“ и нито един „Против“. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА): „Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно“.

Във второто основание за връщане се посочва, че „правоотношението между Общинския съвет и неговия председател не е трудово правоотношение, макар че председателят на Общинския съвет се ползва от правата на работещите по трудово правоотношение.  Специалната норма на чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, използвана като основание за вземане на решението, не би била приета, ако правоотношението между Общинския съвет и неговия председател е трудово, защото Общинският съвет не е работодател на председателя си по смисъла на алинея 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ). В тази връзка, допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общинския съвет следва да се определи съобразно предвидените изисквания в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Общинският съвет е следвало да определи допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателят на общинския съвет в размер равен на % (процент) върху индивидуалната основна месечна заплата, за всяка година трудов стаж. Също така, Общински съвет-Тутракан е трябвало да се съобрази и изрично да посочи размера на платения годишен отпуск, в съответствие с разпоредбите на КТ, а това не е направено.

Върнатото решение може да бъде преразгледано на ново заседание на Общински съвет-Тутракан в 14-дневен срок от получаването му, за да бъдат отстранени допуснатите нередности.

"Силистра Днес"

Related Posts

Европейска заповед за арест на две жени от Тутракан

Коментарите са изключени за Европейска заповед за арест на две жени от Тутракан

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account